Algebehandling

Algebehandling

Miljørigtig algebehandling af tag, facade og terrasse. Det fugtige klima, vi har i Danmark, gør at alger og mos har gode vilkår for at leve og sprede sig. Mange oplever, at alger sætter sig på fliserne eller taget, hvor de ikke ligefrem pynter - Det problem løser vi.


Hvorfor algebehandle taget?

Algebehandling af taget er vigtigt af flere årsager. Alger, mos og andre former for organisk vækst kan forårsage skade og nedbrydning af tagmaterialer over tid. Her er nogle grunde til, hvorfor det er en god idé at få algebehandlet taget: 

1. Bevaring af tagets levetid: 
Algevækst kan forårsage skader på taget, såsom skifertag, tagsten eller tagplader. Over tid kan dette føre til behov for reparation eller endda udskiftning af hele taget. Algebehandling hjælper med at forlænge tagets levetid ved at fjerne og forebygge organisk vækst. 

2. Forebyggelse af skader: 
Alger kan trænge ind i tagmaterialerne og forårsage revner og sprækker, hvilket potentielt kan resultere i vandindtrængen og lækager. Ved at behandle taget for alger kan man forhindre disse skader og de omkostninger, der er forbundet med at reparere dem. 

3. Udseende: 
Algevækst på taget kan få det til at se beskidt og forsømt ud. Algebehandling fjerner ikke kun algerne, men giver også taget et renere og mere æstetisk tiltalende udseende, hvilket kan øge ejendommens værdi og forbedre dens udseende. 

4. Energibesparelse: 
Algevækst på taget kan absorbere mere varme fra solen, hvilket kan resultere i højere indendørstemperaturer og øgede behov for køling om sommeren. Ved at fjerne algevæksten kan man bidrage til at holde taget køligere og dermed reducere behovet for aircondition/blæsere, hvilket resulterer i energibesparelser. 

5. Sundhedsrisici: 
Visse former for alger kan frigive sporer og allergener, som kan være skadelige for helbredet, især for personer med allergi eller astma. Ved at fjerne algevæksten reduceres risikoen for eksponering for disse skadelige stoffer. 

Samlet set er algebehandling af taget en investering i tagets langsigtede holdbarhed, ejendommens udseende og beboernes sundhed og komfort. Det anbefales generelt at få taget algebehandlet regelmæssigt for at opretholde dets tilstand og forlænge dets levetid.


Algebehandling af tag

Algebebehandling bliver udført fra jorden med teleskopstænger. Det betyder, at vi kan udføre arbejdet uden at skal gå rundt på taget med fare for at beskadige det.

Når vi algebehandler dit tag tilstopper eller frakobler vi oftest nedløbet. Det gør vi i altid hvis der er seperat kloakeret da algemidlet ikke skal ende i kloaken. Når nedløbet er stoppet til, opsuger vi alt overskydende algevæske. 

Alt afhængig af hvor slemt dit tag er angrebet, vil det tage mellem 9 til 12 måneder, før du kan se det endelig resultat. I meget slemme tilfælde vil det være nødvendigt at behandle dit tag 2 – 3 gange før du opnår det ønskede resultat. Alger vil dog altid komme tilbage igen. For de fleste tage er det optimalt at få en algebehandling hvert år for at forebygge og holde algevækst nede og bevare et pænt og nydeligt tag.

 

Algebehandling af terrasser og flisearealer

En algebehandling af dine fliser kan gøre dem mere sikre og ikke mindst pænere. 

Det ses ofte at flisearealer bliver grønne af alger, helt eller delvist især hvis de ligger i skygge flere timer om dagen.

Vi anbefaler at få algebehandlet fliserne en gang om året. Det skyldes, at vandet ofte bliver længere tid på fliserne da det modsat et tag ikke har en hældning på 20-45 grader. Det kan også være der er flere ting der skaber skygge. f.eks. hegn, buskads, træer eller bare selve huset. 

 

Algebehandling af facade

En algebehandling kommer de grønne alger på facaden til livs. Det kan være alt fra det hvide hus til læ muren. En algebehandling på facaden hvad enten det er i privaten eller ved virksomheden får det hurtigt til at se slidt og vedtaget ud. Her er en algebehandling nøglen til en længere levetid og en ensartet flot facade. Det oftest en langt bedre ide at få algebehandlet end at tage højtryksrenseren i brug. Vælger du at højtryksrense er der en stor chance for at ødelægge facaden. Vælger man at betale sig til en professionel højtryksrensning er algebehandling stadig en langt mere prisvenlig løsning og stadig uden risiko for at beskadige facaden.

 

Skidt og snavs på facaden?

Er der tale om husgavle eller facader i ivarplank, plastik, hårdt træ eller lign. kan det i nogle tilfælde være smart at vaske disse i varmt vand med en blød børste. Læs mere om dette under facadevask.

 

Bliv ringet op

Vi ringer inden for 24 timer