GDPR

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, NF Ejendomsservice I/S 41983086, indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er NF Ejendomsservice I/S defineret som den dataansvarlige, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os: NF Ejendomsservice I/S

cvr: 41983086 

Baunevej 36a, 8740 Brædstrup 

Kontakt@nfejendomsservice.dk 

+45 46 97 50 22 

 

Samtykke

Når du køber varer eller serviceydelser (både i fysiske lokationer, pr. telefon eller online) hos os, eller browser på vores hjemmeside, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår. 

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. e-mail kontakt@nfejendomsservice.dk eller pr. post til adressen NF Ejendomsservice I/S, baunevej 36a, 8740 Brædstrup. 

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde. 

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

 

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning. Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde: 

– Når du køber serviceydelser (både fysisk, online, via post eller telefon), 

– Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails


Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende: 

– Behandling af dit køb og levering af dine tjenesteydelser,

– Servicering og rådgivning af dig,

– Interaktion med dig,

– Opfyldelse af lovkrav.


Opbevaring af persondata

Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. 

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.


Persondata til tredjeparter

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. 

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig. 

Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber. Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.


Automatiske afgørelser

Der vil som udgangspunkt ikke blive truffet automatiske afgørelser, når du handler med os. Når vi giver kredit eller du optager et lån igennem en af vores samarbejdspartnere, vil der dog ske en automatiseret afgørelse, hvor der uden menneskelig indblanding vil blive taget stilling til, hvorvidt vi kan yde kredit, eller du kan optage et lån.


Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til kontakt@nfejednomsservice.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Klage Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.


Klage

Skal indgives til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 

1300 København K